De Puupe

Stichting De Puupe zet zich in voor zoet water op Schouwen-Duiveland. Het doel van de stichting is om voor alle agrariërs op het eiland, zoet water ter beschikking te stellen, zodat het agrarisch bedrijf rendabel blijft. Wij ontwikkelden een logo, website en schreven het script voor een informatiefilm.

Bekijk hier de website van De Puupe